Структура и ръководство

Пловдивския съюз на учените организира и осъществява дейността си чрез секции, изградени по научни области, като всяка секция се ръководи от бюро, състоящо се от председател, и секретар.


Съюзът се ръководи от:

Председател:
Доц. д-р Владимир Андонов, д.м.

Управителен съвет:
1. Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска-Мочева –зам.-председател
2. Доц. д-р Атанас Димов Арнаудов – зам.-председател
3. Доц. д-р Тодорка Лулчева Димитрова – научен секретар
4. Проф. д-р Димитър Кирилов Димитров
5. Проф. д.м.н. Димитър Йорданов Димитраков
6. Проф. д.с.н. Йордан Костадинов Димитров
7. Проф. д-р Симеон Васков Василев
8. Доц. д-р Валентина Любенова Николова-Алексиева
9. Доц. д-р Весела Петрова Стефанова
10. Доц. д-р Кръстина Мирчева Корнова
11. Проф. д-р Николай Димитров Панайотов
12. Доц. д-р Еленка Стоименова Георгиева
13. Ас. Илиан Валериев Димитров
14. Проф. д-р Снежана Цветанова Цанова
15. Проф. д.и.н. Божидар Иванов Хаджиев
16. Гл. ас. Мариана Василева Митева
17. Доц. д-р Мариян Неделчев Милев
18. Проф. д-р Пепа Косева Атанасова
19. Доц. д-р Димитър Михайлов Токмаков
20. Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова
21. Доц. д-р Стела Миронова Статкова-Абегхе

 

Контролен съвет:
Доц. д-р Иван Борисов Канин - председател

и членове:
1. Доц. д-р Александър Красимиров Давчев
2. Доц. д-р Атанаска Димитрова Босакова-Арденска


Секции:

Секция Бюро

1. АГРОБИОЛОГИЯ

Проф. д-р Николай Панайотов - председател

Доц. д-р Величка Тодорова - зам.-председател

2. БИОФИЗИКА И БИОХИМИЯ

Ас. д-р Илиан  Димитров - председател

Ас. д-р Валери Славчев - зам.-председател

3. БИОЛОГИЯ

Доц. д-р Еленка  Георгиева - председател

Гл.ас. д-р Славея Петрова - зам.-председател

4. ИКОНОМИКА

Проф. д.и.н. Божидар Хаджиев - председател

Доц. д-р Валентина Алексиева - зам.-председател

5. ИСТОРИЯ

Гл. ас. Мариана Митева - председател

Кемал Рашид - зам.-председател

6. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Доц. д-р Мариян Милев - председател

Доц. д-р Станка Хаджиколева - зам.-председател

7. МЕДИЦИНА

Проф. д-р Пепа Атанасова, д.м. - председател

Доц. д-р Юлия Николова, д.м. - зам.-председател

8. ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Проф. д-р Снежана Цанова - председател

Гл. ас. д-р Весела Стефанова - зам.-председател

9. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Доц. д-р Димитър Токмаков - председател

Проф. д-р Лена Костадинова - зам.-председател

10. ФИЗИКА

Доц. д-р Тодорка Димитрова - председател

Д-р Анелия Дакова - зам.-председател

11. ФИЛОЛОГИЯ

Доц. д-р Красимира Чакърова - председател

Гл. ас. д-р Витана Костадинова - зам.-председател

12. ХИМИЯ

Доц. д-р Стела Статкова - председател

Гл. ас. д-р Георги Патронов - зам.-председател