Структура и ръководство

Пловдивския съюз на учените организира и осъществява дейността си чрез секции, изградени по научни области, като всяка секция се ръководи от бюро, състоящо се от председател, и секретар.


Съюзът се ръководи от:

Председател:
Проф. д-р инж. Симеон Васков Василев

Управителен съвет:
 1. Проф. дсн Йордан Костадинов Тодоров - зам. председател
 2. Доц. д-р Владимир Николов Андонов - зам. председател
 3. Доц. д-р Атанас Димов Арнаудов - научен секретар
 4. Акад. проф. дтн Мария Ангелова Балтаджиева
 5. Проф. д-р инж. Атанас Стефанов Георгиев
 6. Проф. дин Божидар Иванов Хаджиев
 7. Проф. дмн Димитър Йорданов Димитраков
 8. Проф. д-р Димитър Кирилов Димитров
 9. Проф. дм Елена Милкова Илиева
10. Проф. д-р Илияна Георгиева Велчева
11. Проф. д-р Николай Димитров Панайотов
12. Проф. дм Пепа Косева Атанасова
13. Доц. д-р Валентин Иванов Турийски
14. Доц. д-р Димитър Михайлов Тoкмаков
15. Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова
16. Доц. д-р Кръстина Мирчева Корнова
17. Доц. д-р Мариян Неделчев Милев
18. Доц. д-р Стела Миронова Статкова-Абегхе
19. Доц. д-р Тодора Лулчева Димитрова
20. Гл. ас. д-р Биляна Йорданова Попова
21. Проф. д-р Снежана Цветанова Цанова

Контролен съвет:
Доц. д-р Иван Борисов Канин - председател

и членове:
1. Доц. д-р Никола Трифонов Колев
2. Доц. д-р Атанаска Димитрова Босакова - Арденска


Секции:

Секция Бюро

1. АГРОБИОЛОГИЯ

Проф. д-р Николай Панайотов - председател

Доц. д-р Величка Тодорова - зам. председател

2. БИОФИЗИКА И БИОХИМИЯ

Доц. д-р Валентин Турийски - председател

              Илия Стефанов - зам. председател

3. БИОЛОГИЯ

Проф. Илияна Велчева - председател

Доц. Еленка Георгиева

4. ИКОНОМИКА

Проф. дин Божидар Хаджиев - председател

Доц. Валентина Алексиева - зам председател

5. ИСТОРИЯ

Гл. ас. Биляна Попова - председател

Проф. Цанка Андреева - зам председател

6. МАТЕМАТИКА

Доц. Мариян Милев - председател

Доц. Мариян Илиев - зам. председател

7. МЕДИЦИНА

Проф. Пепа Атанасова - председател

Доц. Юлия Николова - зам. председател

8. ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Проф. д-р Снежана Цанова - председател

Гл. ас. д-р Весела Стефанова - зам. председател

9. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Доц. Димитър Токмаков - председател

Проф. Лена Костадинова - зам. председател

10. ФИЗИКА

Доц. Тодорка Димитрова - председател

        Анелия Дакова - зам. председател

11. ФИЛОЛОГИЯ

Доц. Красимира Чакърова - председател

Гл. ас. Витана Костадинова - зам. председател

12. ХИМИЯ

Доц. Стела Статкова - председател

Гл. ас. Георги Патронов - зам. председател