Теория на алфа, вета и гама маглутроните и нейното тестване при магнитните полета и светимостите на звездите

Съюз на учените в България - Пловдив


 

Уважаеми колеги,
имаме удоволствието да Ви поканим да присъствате на лекция с дискусия на тема:

 

  Теория на алфа, вета и гама маглутроните и нейното тестване при магнитните полета и светимостите на звездите

 

Лектор: Георги Гемеджиев
Рецензент: доц. д-р Христо Солунов

Дата: 17.04.2018 г., Час: 15:00 – 16:30
Място: Съюза на учените - Пловдив,
ул. „Митрополит Паисий“ 6, Стария град, Пловдив

 

ОБЯВА

Имат ли билингвите и музикантите по-чувствителен слух, или за влиянието на ранното музикално обучение и ...

Съюз на учените в България - Пловдив


Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Филологичен факултет

 

Уважаеми колеги, преподаватели, студенти и докторанти,
Имаме удоволствието да Ви поканим на публична лекция в рамките
на Открита катедра „Постижения на лингвистиката през XXI век“:

 

  Имат ли билингвите и музикантите по-чувствителен слух, или за влиянието на ранното музикално обучение и двуезичието при разпознаването на фразовата структура в непознат език,

 

 Гост-лектор: доц. д-р Артур Степанов
от Центъра за когнитивни науки за езика
към Университета в Нова Горица

 

Дата: 27.03.2018 г., Час: 17:00 – 18:00
Място: зала на Съюза на учените - Пловдив,
ул. „Митрополит Паисий“ 6, Стария град, Пловдив

 

ОБЯВА

Естествена радиоактивност и радон

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Физико-технологичен факултет


 Съюз на учените в България, секция „Физика“

 

Уважаеми колеги, скъпи студенти,

 имаме удоволствието да ви поканим да присъствате на лекция,

посветена на настъпването на астрономическата пролет, на тема:

 

Естествена радиоактивност и радон,

 

която ще се състои на 21 март 2018 г. от 12:00 до 13.30 часа

в 5 аудиторния на ПУ „Паисий Хилендарски“ (Ректорат)

Лектор: Стоян Кюркчиев

Модератор: доц. д-р Тодорка Димитрова

ОБЯВА