Ден на будителите 2018

ПОКАНА

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим на традиционното честване на Деня на будителите,
което ще се състои на 2 ноември 2018 г., петък, от 17:30 часа
в Синия салон на Дома на учените при следната програма:

1. Тържествено слово.
2. Честване на юбилейни годишнини на наши членове.
3. Концертна програма.
4. Коктейл.

Състав на избраните органи на СУБ

Новоизбраните органи на Съюза на учените в България са в състав както следва:

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

Проф. Диана Христова Петкова – секция „Биохимия, биофизика и молекулярна биология“

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Проф. Иван Младенов Кралов – секция „Технически науки“, председател на секцията

Проф. Атанас Петров Кирилов – СУБ – Плевен, председател на клона

ЧЛЕНОВЕ:

Акад. Ангел Сашев Попов – секция „Физика“

Адв. Даниела Стефанова Доковска – секция „Правни науки“

Доц. Димитър Стефанов Ташков – секция „Сигурност и отбрана“, председател на секцията

Доц. Дора Желязкова Янчева – СУБ – Кърджали, председател на клона

Проф. Зоя Костова Младенова – СУ – Варна, зам.-председател на клона

Проф. Любомир Стоев Георгиев – секция „Педагогика и психология“ , председател на секцията

Доц. Михаела Димитрова Топалова – СУБ – Сливен, председател на клона

Проф. Петко Стефанов Петков – СУБ – Велико Търново, председател на клона

Проф. Симеон Васков Василев – СУБ – Пловдив, председател на клона

Проф. Стефка Георгиева Чанкова-Петрова – секция „Биология“, председател на  секцията

Акад. Дамян Николов Дамянов – представител на БАН

Чл.-кор. Николай Витанов Витанов – представител на СУ „Св. Кл. Охридски“

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Проф. Пламена Георгиева Йовчевска – секция „Икономически науки“

ЧЛЕНОВЕ:

Доц. Атанас Славчев Атанасов – секция „Икономически науки“

Доц. Венета Иванова Коцева – секция „Технически науки“

Проф. Снежана Цветанова Дончева – секция „Физиология и биохимия на растенията“

Гл. ас. Светлана Ненчева Лакова – СУБ – Плевен

 

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Чл.-кор. Пламен Борисов Мирчев: секция „Лесотехнически науки“

ЧЛЕНОВЕ:

Доц. Божана Янкова Гиндева – „Икономически науки“

Доц. Емилия Георгиева Дамянова – СУБ – Пловдив

Доц. Любка Йорданова Думанова – секция „Микробиология“

Ас. Николай Пейчев Поппетров – секция „История“

Проф. Тодор Георгиев Галунов – СУБ – Велико Търново

Доц. Тодор Димитров Черкезов – СУБ – Кърджали

 

КОМИСИЯ ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Председателят на СУБ

ЧЛЕНОВЕ:

проф. Борислав Вълчев Тошев – „Химия и фармация“

проф. Георги Славков Михов – „Биомедицинско инженерство“

акад. Дамян Николов Дамянов – „Медицински науки“

акад. Иван Горгиев Иванов – „Биохимия, биофизика и молекулярна биология“

проф. Иван Харалампиев Иванов, филолог – СУБ – Велико Търново

проф. Илия Тосков Тодев – „История“

чл.-кор. Красимир Тодоров Атанасов – „Информатика“

проф. Никола Вичев Колев – „Технически науки“

проф. Петко Костадинов Витанов – „Физика“

акад. Петър Радоев Попиванов – „Математика“

проф. Росица Чобанова-Ковачева – „Икономически науки“

акад. Ячко Павлов Иванов – „Механика“

 

Събрание на пълномощниците на СУБ, 9 юли 2018 г.

Научни трудове - Серия Б и Г, 2018

Съюз на учените в България - Пловдив


 

Уважаеми колеги,
Излязоха от печат „Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив“

 

1. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, т. ХVIII, ISSN 1311-9192 (Print), ISSN 2534-9376 ( On-line), 2018;
2. Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина т. ХХII, ISSN 1311-9427 (Print), ISSN 2534-9392 (On-line), 2018. 

 

В тях са включени статии представени на ежегодната научна сесия „ДНИ НА НАУКАТА  2017“,  2 – 3 ноември, Пловдив, 2017 г.

 

Книжките може да получите от офиса на СУБ-Пловдив,
ул. Митрополит Паисий №6, (Старинен Пловдив).