Постерна сесия за студенти и докторанти - "Светлината в науката и изкуството"

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ–ПЛОВДИВ
Секция „Физика” и Клуб на младите учени
СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
организират
постерна сесия за студенти и докторанти
на тема:
„Светлината в науката и изкуството”,
посветена на Международната година на светлината
12 март, 2015 г.

 

покана

заявка за участие

изисквания за оформление

програма