Излезе от печат том XII, Серия В. Техника и технологии

Съобщаваме на участниците в есенната научна сесия 31октомври -1 ноември 2014 год. на СУБ - Пловдив, че излезе от печат том XII, Серия В. Техника и технологии. В него са публикувани докладите, представени в секции: техника и технологии; естесвени науки и аграрни науки.

Томът може да се получи от офиса на СУБ в Дома на учените всеки работен ден от 10 до 16 часа.

Курс по английски език - II ниво

СУБ- Пловдив и тази година организира за членовете си курс по английски език II– ниво, като занятията ще се провеждат в Дома на учените.

Желаещите да кандидатстват за курса трябва да подадат заявление в офиса на СУБ – Пловдив или на
е-mail: sub_plov@mail.bg в срок до 01.02.2015 г.

Постерна сесия за студенти и докторанти - "Светлината в науката и изкуството"

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ–ПЛОВДИВ
Секция „Физика” и Клуб на младите учени
СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
организират
постерна сесия за студенти и докторанти
на тема:
„Светлината в науката и изкуството”,
посветена на Международната година на светлината
12 март, 2015 г.

 

покана

заявка за участие

изисквания за оформление

програма