Strategy+ Business Lab - събития'2019

Strategy+ Business Lab - събития'2019

Strategy+ Business Lab е корпоративна лаборатория с широка мрежа от местни и международни експерти, стартъп ментори и предприемачи за консултиране на компании в Европа. Компанията има собствено know-how за диагностика и ефективно решаване на сложни организационни проблеми. Организацията работи както с екипи в най-ранен етап на развитие, така и с вече успешно скалирали компании.

 

Strategy+ Business Lab e и официален ексклузивен партньор за България на FUTURE:Proptech - най-голямата международна мрежа за PropTech стартапи.

 

Strategy+ Business Lab организира отворени събития за стартапи и компании, които проявяват интерес към участие в Преакселератора. Срещите ще се водят от експерти в различните сектори.

 

Датите на събитията са:

7 март (Пловдив), 13 март (София) BIOTECH: Кои дигитални технологии и тенденции ще трансформират Health, Medical & Pharma следващите 5 години (линк към събитието)


24 март (Пловдив), 20 март (София) PROPTECH: Кои дигитални технологии и тенденции ще трансформират строителната и свързаните с нея индустрии следващите 5 години (линк към събитието)


2 април (Пловдив), 9 април (София)Как blockchain технологията може да се приложи в индустриите на образованието, Cyber Security, транспорт и логистика и туризма (линк към събитието)

17 април (София)SMART HOMES & SMART ENERGY IоT решения (линк към събитието)


24 април (Пловдив)3D Printing Технология | Производствени индустрии (линк към събитието)


7 май (Пловдив), 8 май (София)Среща-разговор с ADVISORY БОРДОВЕТЕ на PrEXCELerator (линк към събитието)

 

Дискусиите са с отворен достъп, но се изисква задължителна предварителна регистрация.

 

Детайли за всяко събитие, линк за регистрация, както и линк към формата за кандидатстване в Преакселератора PrEXCELerator ще намерите и на сайта на Преакселератора: https://prexcelarate.eu

 

презентация

за повече информация (print version)

Общо събрание СУБ

 

П О К А Н А

Управителният съвет на СУБ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.40 от Устава на СУБ свиква заседание на Общо Събрание на пълномощниците

 

на 13 март 2019 г. (сряда) от 11.00 часа
в Г
олемия салон на БАН, София, ул. "15 ноември" №1  при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

1. Отчетен доклад на СУБ за дейността през 2018 г.
2. Финансов отчет на СУБ за 2018 г. и проект на бюджет за 2019 г.

3. Финансов отчет на "Наука-инвест" ЕООД за 2018 г. и приемане на бюджет за 2019 г.
4. Програма за дейността на СУБ през 2019 г. във връзка с отбелязване на 75-ата годишнина от неговото създаване
5. Текущи въпроси

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

виж поканата

Отчетно-изборно събрание

До пълномощниците на ОСП
До членовете на Управителния съвет
До членовете на Контролния съвет
До членовете-юридически лица

П О К А Н А

Управителният съвет на СУБ - гр. Пловдив на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.35 от Устава на СУБ - гр. Пловдив свиква отчетно-изборно Общо Събрание на пълномощниците

 

на 18 декември 2018 г. (вторник) от 15.00 часа
в Дома на учените, ул. „Митрополит Паисий“ №6
  при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д  :

 

1. Отчет за дейността на СУБ - гр. Пловдив за мандатния период 2014-2018 год.

Докладват: проф. Симеон Василев
доц. Иван Канин

2. Обсъждане и приемане на отчета
3. Избор на председател на СУБ - гр. Пловдив
4. Избор на Управителен съвет
5. Избор на Контролен съвет

 

При липса на кворум, на основание чл. 37 от ЗЮЛНЦ и чл. 36(2) от Устава на СУБ - гр. Пловдив, събранието ще се проведе същия ден от 16.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

 

Кандидатури за поста Председател на СУБ - гр. Пловдив, придружени задължително с Изборна платформа ще се приемат в Канцеларията на Съюза, ул. „Митрополит Паисий“ №6 до 28.11.2018 г. Същите след тази дата ще бъдат публикувани на сайта на организацията.

 

Решението за свикване на ОСП е взето от УС на СУБ-гр. Пловдив на заседание, проведено на 12.11.2018 г. Останалите материали за ОСП ще бъдат на разположение на пълномощниците в Канцеларията на Съюза.

 

гр. Пловдив                                                Председател на СУБ-гр.Пловдив:
13.11.2018 г.                                                                             /проф. д-р инж. С. Василев/

 

изтегли поканата

Изборна платформа' 2018 г. - доц. д-р Владимир Андонов, дм.