Научни трудове - Серия Б и Г, 2018

Съюз на учените в България - Пловдив


 

Уважаеми колеги,
Излязоха от печат „Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив“

 

1. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, т. ХVIII, ISSN 1311-9192 (Print), ISSN 2534-9376 ( On-line), 2018;
2. Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина т. ХХII, ISSN 1311-9427 (Print), ISSN 2534-9392 (On-line), 2018. 

 

В тях са включени статии представени на ежегодната научна сесия „ДНИ НА НАУКАТА  2017“,  2 – 3 ноември, Пловдив, 2017 г.

 

Книжките може да получите от офиса на СУБ-Пловдив,
ул. Митрополит Паисий №6, (Старинен Пловдив).

Теория на алфа, вета и гама маглутроните и нейното тестване при магнитните полета и светимостите на звездите

Съюз на учените в България - Пловдив


 

Уважаеми колеги,
имаме удоволствието да Ви поканим да присъствате на лекция с дискусия на тема:

 

  Теория на алфа, вета и гама маглутроните и нейното тестване при магнитните полета и светимостите на звездите

 

Лектор: Георги Гемеджиев
Рецензент: доц. д-р Христо Солунов

Дата: 17.04.2018 г., Час: 15:00 – 16:30
Място: Съюза на учените - Пловдив,
ул. „Митрополит Паисий“ 6, Стария град, Пловдив

 

ОБЯВА

Имат ли билингвите и музикантите по-чувствителен слух, или за влиянието на ранното музикално обучение и ...

Съюз на учените в България - Пловдив


Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Филологичен факултет

 

Уважаеми колеги, преподаватели, студенти и докторанти,
Имаме удоволствието да Ви поканим на публична лекция в рамките
на Открита катедра „Постижения на лингвистиката през XXI век“:

 

  Имат ли билингвите и музикантите по-чувствителен слух, или за влиянието на ранното музикално обучение и двуезичието при разпознаването на фразовата структура в непознат език,

 

 Гост-лектор: доц. д-р Артур Степанов
от Центъра за когнитивни науки за езика
към Университета в Нова Горица

 

Дата: 27.03.2018 г., Час: 17:00 – 18:00
Място: зала на Съюза на учените - Пловдив,
ул. „Митрополит Паисий“ 6, Стария град, Пловдив

 

ОБЯВА