Курсове за консултант

Курсове за консултант

Съюз на учените в България – Пловдив съвместно с Българската школа по реинженеринг организират курсове за обучение по реинженеринг, маркетинг и мрежи за здравословни храни. Завършилите курса добиват квалификация по:
-"Консултант по реинженеринг" 
- "Консултант по маркетинг"
-"Консултант по мрежи за здравословни храни"

Попълнените заявки се приемат в офиса ни, ул. Митрополит Паисий 6 всеки работен ден от 10 до 16 ч. или по електронна поща.

заявка

анотация

Излезе от печат том XVI, Серия Г. Медицина, Фармация и Дентална медицина

       Съобщаваме на участниците в есенната научна сесия  31 октомври -1 ноември 2014 год. на СУБ Пловдив, че излезе от печат том  XVI Серия Г. Медицина, Фармация и Дентална медицина. В него са публикувани докладите,  представени в секции: предклинична медицина, клинична медицина и дентална медицина.
        Томът може да се получи от офиса на СУБ-Пловдив в Дома на учените всеки работен ден от 10 до 16 часа.