Заседание на УС

На 20.09.2016 г.  (вторник) от 16 часа в Дома на учените,
ще се проведе заседание на УС на СУБ- Пловдив.


                   ДНЕВЕН РЕД:
                1. Планиране на есенните мероприятия на СУБ-Пловдив.
                2. Информация за състоянието на СУБ (централно ръководство).
                3. Информация за събирането на членски внос за 2016 год.
                4. Съобщения.

Техника и технологии на "Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив"

Уважаеми колеги,
Излезе от печат том ХIII, серия В, Техника и технологии на
"Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив"
Сборниците може да получите от Дом на учените - СУБ-Пловдив, ул. Митрополит Паисий № 6.
За справка звънете на тел. 032/628 654 или 032/503 227.

„ГРАВИТАЦИОННИ ВЪЛНИ И БЕБЕТА-ВСЕЛЕНИ“

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ – ПЛОВДИВ

Секция „Физика“

 

Най-любезно ви канят да присъствате

на научнопопулярната лекция с дискусия


ГРАВИТАЦИОННИ ВЪЛНИ

И БЕБЕТА-ВСЕЛЕНИ

 

в Дома на учените,

ул. „Митрополит Паисий“ 6, гр. Пловдив

 

на 21 март от 11:00 часа

 

Лектор: гл. ас. д-р Владимир Божилов

 

за повече информация