Представянето на книгата на Проф. д-р. Димитър Грибачев

П О К А Н А

 

 Съюзът на учените в България – гр. Пловдив

Българска школа за разумно управление – гр. Пловдив

 

Ви канят на представянето на книгата на

 

Проф. д-р. Димитър Грибачев

 

Основни проблеми на съвременния пазарен свят и на демокрацията

 

от: Марин Кадиев, преподавател в ПУ Паисий Хилендарски, председател на СНБП

       проф. д.и.н. Божидар Хаджиев, преподавател в УХТ – Пловдив

                                                                                                                             

на 13 октомври 2016 год. /четвъртък/ от 16.30 часа

в Дома на учените – Лекционна зала

Заседание на УС

На 20.09.2016 г.  (вторник) от 16 часа в Дома на учените,
ще се проведе заседание на УС на СУБ- Пловдив.


                   ДНЕВЕН РЕД:
                1. Планиране на есенните мероприятия на СУБ-Пловдив.
                2. Информация за състоянието на СУБ (централно ръководство).
                3. Информация за събирането на членски внос за 2016 год.
                4. Съобщения.

Техника и технологии на "Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив"

Уважаеми колеги,
Излезе от печат том ХIII, серия В, Техника и технологии на
"Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив"
Сборниците може да получите от Дом на учените - СУБ-Пловдив, ул. Митрополит Паисий № 6.
За справка звънете на тел. 032/628 654 или 032/503 227.