Общо събрание на пълномощниците на СУБ

П О К А Н А

съгласно решение на Управителния съвет на Съюза на учените в България, взето на заседание на 09.11.2016 г.

 

Управителният съвет свиква
Общо събрание на пълномощниците на СУБ
на 14.12.2016 г. от 10:30 ч. в Големият салон на БАН,
гр. София, ул. "15 ноември" №1

Събранието има отчетно-изборен характер като следва да се проведе при следния дневен ред:

 

1. Информация (отчет) за състоянието на СУБ за срока октомври 2015 г. - декември 2016 г.

Докладва проф. В. Енчев, Председател на СУБ

(до 20 мин.)

 

2. Информация (отчет) за състоянието на фирма "Наука-инвест" и МДУ

Докладва проф. А. Кирилов, Управител на фирмата

(до 20 мин.)

 

3. Оставка на Управителния съвет и Председателя на СУБ.

 

4. Избор на нов Председател на СУБ (с представяне на платформа на кандидатите).

 

5. Избор на нов Управителен съвет на СУБ.

 

6. Разни.

Покана и Дневен ред

Образованието по медицинска физика – ключ към успех

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БИОМЕДИЦСКА ФИЗИЗИКА И ИНЖЕНЕРСТВО
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
- ПЛОВДИВ, СЕКЦИЯ "ФИЗИКА"
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

 

Уважаеми колеги!

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в научния семинар на тема:
"Образованието по медицинска физика – ключ към успех"

посветен на Международния ден на медицинската физикa, рождения ден на Мария Кюри и Международния ден на образната диагностика

 

Семинарът ще се проведе на 07.11.2016 от 13.30-18.00 часа в зала "Компас" на
ПУ "Паисий Хилендарски"
, ул. Цар Асен 24, гр. Пловдив.

Вход за гости – свободен

Излезе от печат том XIX , серия Г, Медицина, фармация и дентална медицина - юни 2016.

       Уважаеми колеги!

 

      Излезе от печат том  XIX Серия Г. Медицина, Фармация и Дентална медицина юни 2016 г. Томът може да се получи от офиса на СУБ-Пловдив в Дома на учените всеки работен ден от 10 до 16 часа.