Заседание на "Клуб на младите учени"

       Уважаеми колеги!

Ръководството на СУБ Пловдив най-учтиво ви кани на заседание на "Клуб на младите учени" към СУБ-Пловдив.

Заседанието ще се проведе на 12.01.2017 г. (четвъртък) от 16:00 часа в СУБ-Пловдив.

 

Дневният ред е следния:

1) Подготовка на VII-ма Международна конференция на младите учени.
2) Разни.

VII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ - Пловдив 2017

Уважаеми колеги!

 

Клуб на МЛАДИТЕ УЧЕНИ към СУБ-ПЛОВДИВ ви кани да вземете участие в работата на
VII-ма МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ - Пловдив 2017,
която ще се проведе на 15 – 16 юни 2017 г. в Дома на учените гр. Пловдив.

 

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

  • Природни и технически науки: математика и информатика; физика, екология, химия, биология, техника, технологии, аграрни науки.
  • Медицина: Клинична и предклинична медицина, дентална медицина, фармация, биофизика и биохимия, медицинска физика.
  • Хуманитарни и обществени науки: филология, педагогика, психология, социология, обществени науки, история, право, икономика,мениджмънт, глобализация и туризъм, музика.

обява

Удължаване на крайният срок за доклади в "Дни на науката 2016"

       Уважаеми колеги!

 

     Уведомяваме ви, че крайния срок за предаване на готовите за отпечатване доклади и заплащане таксата за правоучастие в традиционната ежегодна научна сесия "Дни на науката 2016" на СУБ Пловдив, се удължава до 25.12.2016 год.