VII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ - Пловдив 2017

Уважаеми колеги!

 

Клуб на МЛАДИТЕ УЧЕНИ към СУБ-ПЛОВДИВ ви кани да вземете участие в работата на
VII-ма МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ - Пловдив 2017,
която ще се проведе на 15 – 16 юни 2017 г. в Дома на учените гр. Пловдив.

 

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

  • Природни и технически науки: математика и информатика; физика, екология, химия, биология, техника, технологии, аграрни науки.
  • Медицина: Клинична и предклинична медицина, дентална медицина, фармация, биофизика и биохимия, медицинска физика.
  • Хуманитарни и обществени науки: филология, педагогика, психология, социология, обществени науки, история, право, икономика,мениджмънт, глобализация и туризъм, музика.

обява

Удължаване на крайният срок за доклади в "Дни на науката 2016"

       Уважаеми колеги!

 

     Уведомяваме ви, че крайния срок за предаване на готовите за отпечатване доклади и заплащане таксата за правоучастие в традиционната ежегодна научна сесия "Дни на науката 2016" на СУБ Пловдив, се удължава до 25.12.2016 год.

Общо събрание на пълномощниците на СУБ

П О К А Н А

съгласно решение на Управителния съвет на Съюза на учените в България, взето на заседание на 09.11.2016 г.

 

Управителният съвет свиква
Общо събрание на пълномощниците на СУБ
на 14.12.2016 г. от 10:30 ч. в Големият салон на БАН,
гр. София, ул. "15 ноември" №1

Събранието има отчетно-изборен характер като следва да се проведе при следния дневен ред:

 

1. Информация (отчет) за състоянието на СУБ за срока октомври 2015 г. - декември 2016 г.

Докладва проф. В. Енчев, Председател на СУБ

(до 20 мин.)

 

2. Информация (отчет) за състоянието на фирма "Наука-инвест" и МДУ

Докладва проф. А. Кирилов, Управител на фирмата

(до 20 мин.)

 

3. Оставка на Управителния съвет и Председателя на СУБ.

 

4. Избор на нов Председател на СУБ (с представяне на платформа на кандидатите).

 

5. Избор на нов Управителен съвет на СУБ.

 

6. Разни.

Покана и Дневен ред