ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2017

Съюзът на учените в България (СУБ) в рамките на проекта
FRESH (Find Research Everywhere and SHare) за Европейска нощ на учените,
финансиран от Европейската комисия по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на програма „Хоризонт 2020“

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ И ДОКТОРАНТИ

В конкурса може да се участва с до 3 стихотворения (може и публикувани,
като се цитира източника) на български език.
за повече информация

НАУКА И ЛЪЖЕНАУКА – БОРБА В ИМЕТО НА ИСТИНАТА

СЪБРАНИЕТО НА АКАДЕМИЦИТЕ И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ НА
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
КОМИСИЯТА ПО ЕТИКА КЪМ СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
С ПОДКРЕПАТА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

 

П О К А Н А

за

участие в научна конференция на тема

 

„НАУКА И ЛЪЖЕНАУКА БОРБА В ИМЕТО НА ИСТИНАТА“

 

Конференцията ще се проведе на 23 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН – ул. „15 ноември“ № 1 – до Народното събрание.
Начало – 10 часа.

Основен тематичен кръг – акценти:

1. Наука, лъженаука (псевдонаука), протонаука и паранаука – философско-исторически преглед.

2. Еволюцията на науката – роля на теоретичното творчество и на интуицията; процес на отпадане на теории и създаване на нови; неокласическа наука и лъженаука.

3. Наука, лъженаука и етика: фабрикуване на данни; обсолетни данни и публикации; ретракция; плагиатство; разобличаване на ненаучни и неетични практики.

4. Неизяснени природни и обществени явления – хранителна среда за лъженауката.

5. Борбата с лъженауката в научните среди, медиите и обществото.

6. Лъженауката в природо-математическите науки.

7. Лъженауката в биологическите и медицинските науки.

8. Лъженауката в историческите науки и археологията.

9. Лъженауката в политическите, социологическите и хуманитарните науки.

 Заявки за доклади се приемат до 30 септември 2017 г. на е-поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Общо събрание на пълномощниците на СУБ

П О К А Н А

Съгласно Решение, взето на редовно заседание на 07.03.2017 г.,
на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на СУБ-Пловдив

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

свиква Общо събрание на пълномощниците на СУБ-Пловдив, на 20.04.2017 год., /четвъртък/ от 16 часа в Дома на учените гр. Пловдив,
ул. Митрополит Паисий 6, при следния
ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Отчет за дейността на СУБ-Пловдив за 2016 год.
2. Финансов отчет за 2016 год.
3. Информация за подготовката на VII-ма Международна научна конференция на младите учени.
4. Текущи въпроси.

 

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.36 от Устава на СУБ-Пловдив, събранието ще се проведе същия ден,
на същото място от 1
7 часа, при същия дневен ред.

                                  

гр. Пловдив                                                       Председател : /п/

09.03.2017 г.                                               (Проф. Симеон Василев)


П О К А Н А

Управителният съвет на СУБ свиква
Общо събрание на пълномощниците на СУБ
на 5.04.2017 г., сряда от 11:00 ч. в Големия салон на БАН,
гр. София, ул. "15 ноември" №1

при следния дневен ред:

 

1. Отчет за дейността на СУБ през последните две години.

Докладват: проф. Диана Петкова, акад. Д. Дамянов

 

2. Отчет за финансово-стопанската дейност на СУБ за 2016 г. и приемане на приходно-разходните сметки за 2017 г.

Докладва: проф. Д. Петкова

 

3. Приемане на финансово-стопанския отчет на „Наука-инвест“ ЕООД и на нейния баланс.

Докладва: проф. А. Кирилов

 

4. Приемане на решения за провеждане на отчетно-изборна кампания на СУБ през 2017 г.

Докладва проф. Д. Петкова

 

5. Изменения и допълнения в състава на УС на СУБ, Контролния съвет и Комисията за високи научни постижения.

 

6. Разни.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

 

Решението за свикване на ОСП е взето от УС на СУБ в заседанието му, проведено на 01 март 2017 г.

 

Покана и Дневен ред

гр. София
02.03.2017 г.