ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2017

Съюзът на учените в България (СУБ) в рамките на проекта
FRESH (Find Research Everywhere and SHare) за Европейска нощ на учените,
финансиран от Европейската комисия по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на програма „Хоризонт 2020“

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ И ДОКТОРАНТИ

В конкурса може да се участва с до 3 стихотворения (може и публикувани,
като се цитира източника) на български език.
за повече информация