Заседание на "Клуб на младите учени"

       Уважаеми колеги!

Ръководството на СУБ Пловдив най-учтиво ви кани на заседание на "Клуб на младите учени" към СУБ-Пловдив.

Заседанието ще се проведе на 12.01.2017 г. (четвъртък) от 16:00 часа в СУБ-Пловдив.

 

Дневният ред е следния:

1) Подготовка на VII-ма Международна конференция на младите учени.
2) Разни.