Удължаване на крайният срок за доклади в "Дни на науката 2016"

       Уважаеми колеги!

 

     Уведомяваме ви, че крайния срок за предаване на готовите за отпечатване доклади и заплащане таксата за правоучастие в традиционната ежегодна научна сесия "Дни на науката 2016" на СУБ Пловдив, се удължава до 25.12.2016 год.