Теория на алфа, вета и гама маглутроните и нейното тестване при магнитните полета и светимостите на звездите

Съюз на учените в България - Пловдив


 

Уважаеми колеги,
имаме удоволствието да Ви поканим да присъствате на лекция с дискусия на тема:

 

  Теория на алфа, вета и гама маглутроните и нейното тестване при магнитните полета и светимостите на звездите

 

Лектор: Георги Гемеджиев
Рецензент: доц. д-р Христо Солунов

Дата: 17.04.2018 г., Час: 15:00 – 16:30
Място: Съюза на учените - Пловдив,
ул. „Митрополит Паисий“ 6, Стария град, Пловдив

 

ОБЯВА