Обучителен семинар за млади учени и докторанти

СУБ-Пловдив, Секция "Математика и информатика"
и
Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

организират на 4 юни 2019 г. в Дома на учените гр. Пловдив

Обучителен семинар за млади учени и докторанти

16:00 - 17:00 ч. Възможности за публикуване на резултати от научните изследвания в реферирани издания, индексирани в Web of Science и SCOPUS.

лектор: чл.-кор. проф. дтн. инж. Стефан Драгоев

 

17:15 - 18:15 ч. Въведение в невронните мрежи

лектор: проф. дтн. инж. Чавдар Дамянов

 

за повече информация (print version)