Научни трудове - Серия Б и Г, 2018

Съюз на учените в България - Пловдив


 

Уважаеми колеги,
Излязоха от печат „Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив“

 

1. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, т. ХVIII, ISSN 1311-9192 (Print), ISSN 2534-9376 ( On-line), 2018;
2. Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина т. ХХII, ISSN 1311-9427 (Print), ISSN 2534-9392 (On-line), 2018. 

 

В тях са включени статии представени на ежегодната научна сесия „ДНИ НА НАУКАТА  2017“,  2 – 3 ноември, Пловдив, 2017 г.

 

Книжките може да получите от офиса на СУБ-Пловдив,
ул. Митрополит Паисий №6, (Старинен Пловдив).