Методи и методология на научните изследвания

СУБ-Пловдив, Секция "Математика и информатика"
и
Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

организират на 21 май 2019 г., от 16:00 ч. в Дома на учените гр. Пловдив

Обучителен семинар за млади учени и докторанти

Тема: Методи и методология на научните изследвания

лектор: проф. д.т.н. инж. Степан Актерян

 

за повече информация (print version)