Имат ли билингвите и музикантите по-чувствителен слух, или за влиянието на ранното музикално обучение и ...

Съюз на учените в България - Пловдив


Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Филологичен факултет

 

Уважаеми колеги, преподаватели, студенти и докторанти,
Имаме удоволствието да Ви поканим на публична лекция в рамките
на Открита катедра „Постижения на лингвистиката през XXI век“:

 

  Имат ли билингвите и музикантите по-чувствителен слух, или за влиянието на ранното музикално обучение и двуезичието при разпознаването на фразовата структура в непознат език,

 

 Гост-лектор: доц. д-р Артур Степанов
от Центъра за когнитивни науки за езика
към Университета в Нова Горица

 

Дата: 27.03.2018 г., Час: 17:00 – 18:00
Място: зала на Съюза на учените - Пловдив,
ул. „Митрополит Паисий“ 6, Стария град, Пловдив

 

ОБЯВА