Защита на интелектуалната собственост в Интернет

СУБ-Пловдив, Секция "Математика и информатика"
и
Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

организират на 28 май 2019 г., от 16:00 ч. в Дома на учените гр. Пловдив

Обучителен семинар за млади учени и докторанти

Тема: Защита на интелектуалната собственост в Интернет

лектор: адв. Атанас Костов

 

за повече информация (print version)