Естествена радиоактивност и радон

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Физико-технологичен факултет


 Съюз на учените в България, секция „Физика“

 

Уважаеми колеги, скъпи студенти,

 имаме удоволствието да ви поканим да присъствате на лекция,

посветена на настъпването на астрономическата пролет, на тема:

 

Естествена радиоактивност и радон,

 

която ще се състои на 21 март 2018 г. от 12:00 до 13.30 часа

в 5 аудиторния на ПУ „Паисий Хилендарски“ (Ректорат)

Лектор: Стоян Кюркчиев

Модератор: доц. д-р Тодорка Димитрова

ОБЯВА