Обучителен семинар за млади учени и докторанти

СУБ-Пловдив, Секция "Математика и информатика"
и
Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

организират на 4 юни 2019 г. в Дома на учените гр. Пловдив

Обучителен семинар за млади учени и докторанти

16:00 - 17:00 ч. Възможности за публикуване на резултати от научните изследвания в реферирани издания, индексирани в Web of Science и SCOPUS.

лектор: чл.-кор. проф. дтн. инж. Стефан Драгоев

 

17:15 - 18:15 ч. Въведение в невронните мрежи

лектор: проф. дтн. инж. Чавдар Дамянов

 

за повече информация (print version)

Защита на интелектуалната собственост в Интернет

СУБ-Пловдив, Секция "Математика и информатика"
и
Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

организират на 28 май 2019 г., от 16:00 ч. в Дома на учените гр. Пловдив

Обучителен семинар за млади учени и докторанти

Тема: Защита на интелектуалната собственост в Интернет

лектор: адв. Атанас Костов

 

за повече информация (print version)

Методи и методология на научните изследвания

СУБ-Пловдив, Секция "Математика и информатика"
и
Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

организират на 21 май 2019 г., от 16:00 ч. в Дома на учените гр. Пловдив

Обучителен семинар за млади учени и докторанти

Тема: Методи и методология на научните изследвания

лектор: проф. д.т.н. инж. Степан Актерян

 

за повече информация (print version)