Научни трудове на СУБ-Пловдив

Научните трудове на СУБ - Пловдив са включени в

базата данни на НАЦИД за реферирани издания!

 

______________________________________2019______________________________________ 

Серия А - Обществени науки, изкуство и култура, Том V, 2019 г., ISSN 1311-9400 (Print), ISSN 2534-9368 (Online)
Серия В - Техника и технологии, Том XVII, 2019 г., ISSN 1311-9419 (Print), ISSN 2534-9384 (Online)

 

______________________________________2018______________________________________

Серия Г - Медицина, фармация и дентална медицина Том XXII, 2018 г., ISSN 1311-9427 (Print), ISSN 2534-9392 (Online)
Серия Б - Естествени и хуманитарни науки, Том XVIII, 2018 г., ISSN 1311-9192 (Print), ISSN 2534-9376 (Online)

 

______________________________________2017______________________________________

Серия А - Обществени науки, изкуство и култура, Том III, 2017 г., ISSN 1311-9400 (Print), ISSN 2534-9368 (Online)
Серия А - Обществени науки, изкуство и култура, Том IV, 2017 г., ISSN 1311-9400 (Print), ISSN 2534-9368 (Online)
Серия В - Техника и технологии, Том XIV, 2017 г., ISSN 1311-9419 (Print), ISSN 2534-9384 (Online)
Серия В - Техника и технологии, Том XV, 2017 г., ISSN 1311-9419 (Print), ISSN 2534-9384 (Online)
Серия Г - Медицина, фармация и дентална медицина Том XX, 2017 г., ISSN 1311-9427 (Print), ISSN 2534-9392 (Online)

Серия Г - Медицина, фармация и дентална медицина Том XXI, 2017 г., ISSN 1311-9427 (Print), ISSN 2534-9392 (Online)

 

______________________________________2016______________________________________

Серия А - Обществени науки, изкуство и култура, Том II, 2016 г., ISSN 1311-9400 (Print), ISSN 2534-9368 (Online)
Серия В - Техника и технологии, Том XIII, 2016 г., ISSN 1311-9419 (Print), ISSN 2534-9384 (Online)
Серия Г - Медицина, фармация и дентална медицина Том XIX, 2016 г., ISSN 1311-9427 (Print), ISSN 2534-9392 (Online)

 

______________________________________2015______________________________________

Млади учени
Серия Б - Естествени и хуманитарни науки, Том XVII, 2015 г., ISSN 1311-9192 (Print), ISSN 2534-9376 (Online)
Серия Г - Медицина, фармация и дентална медицина Том XVII, 2015 г., ISSN 1311-9427 (Print), ISSN 2534-9392 (Online)

----
Серия А - Обществени науки, изкуство и култура, Том I, 2015 г., ISSN 1311-9400 (Print), ISSN 2534-9368 (Online)
Серия В - Техника и технологии, Том XII, 2015 г., ISSN 1311-9419 (Print), ISSN 2534-9384 (Online)
Серия Г - Медицина, фармация и дентална медицина, Том XVIII, 2015 г., ISSN 1311-9427 (Print), ISSN 2534-9392 (Online)

______________________________________2014______________________________________
Серия Б - Естествени и хуманитарни науки, Том XVI, 2014 г., ISSN 1311-9192 (Print), ISSN 2534-9376 (Online)
Серия Г - Медицина, фармация и дентална медицина, Том XVI, 2014 г., ISSN 1311-9427 (Print), ISSN 2534-9392 (Online)

______________________________________2013______________________________________
Серия Б - Естествени и хуманитарни науки, Том XV, 2013 г., ISSN 1311-9192 (Print), ISSN 2534-9376 (Online)
Серия В - Техника и технологии,  Том  XI, 2013 г., ISSN 1311-9419 (Print), ISSN 2534-9384 (Online)
Серия В - Техника и технологии, Том XVI, 2013 г., ISSN 1311-9192 (Print), ISSN 2534-9376 (Online)
Серия Г - Медицина, фармация и дентална медицина, Том XV, 2013 г., ISSN 1311-9427 (Print), ISSN 2534-9392 (Online)