ХХXIV-ти Колоквиум "Физиката в опазването на човека и околната му среда"

  ХХXIV-ти КОЛОКВИУМ
"ФИЗИКАТА В ОПАЗВАНЕТО НА ЧОВЕКА И ОКОЛНАТА МУ СРЕДА"

Медицинската физика и биомедицинското инженерство
в опазването на сдравето на човека

17-19 юни, 2016 г.

покана
заявка за участие