Представяне на книгата на д-р Албина Г. Хайруллина-Валиева

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

ЛИНГВИСТИЧЕН КЛУБ "ПРОФ. БОРИС СИМЕОНОВ"

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ


Ви канят на, 14 юни 2016 г., 16:00 ч.
в зала "Компас" (Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски”),

 

където ще бъде представена книгата на д-р Албина Г. Хайруллина-Валиева от Татарстан
"Древните българи в лингвистичния, културния и историческия контекст на евразийското пространство".

 

Авторката е вицепрезидент на Алианса на волжките българи в ЕС и
директор на Центъра за културно-просветна дейност "Идел" (древното название на река Волга).

Заповядайте!

  за повече информация

Семинар СУБ - Пловдив, Секция Физика 17.05.2016, 15:30 ч.

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ, Секция "Физика"

организират на, 17 май 2016 г., 15:30 ч. в Дома на учените

 

Публични лекции и представяне на книга:

 

"Статистически методи за изследване на лазери с пари на металите"

лектор: доц. дфн инж. Илийчо Илиев,
Технически Университет – София, Филиал Пловдив

 

"Релативистична революция, квантова революция и "нютоновско" мислене"

Лектор: проф. д-р Никола Балабанов Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"

 

Представяне на книгата на Никола Балабанов:

"Писма до една поетеса"

 

за повече информация