Да погледнем в тялото: прогрес на образната диагностика чрез медицинската физика

НАУЧЕН СЕМИНАР
Да погледнем в тялото: прогрес на образната диагностика
чрез медицинската физика,
посветен на Международния ден на медицинскaта физика (7 ноември),
Рождения ден на Мария Кюри (7 ноемрви)
и Международния ден на образната диагнистика (8 ноември)

постер

програма