Постерна сесия за студенти и докторанти - "Светлината в науката и изкуството"

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ–ПЛОВДИВ
Секция „Физика” и Клуб на младите учени
СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
организират
постерна сесия за студенти и докторанти
на тема:
„Светлината в науката и изкуството”,
посветена на Международната година на светлината
12 март, 2015 г.

покана

заявка за участие

изисквания за оформление

програма

Джеймс Кларк Максуел

СЪЮЗЪТ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ "Миню Балкански", Технически университет - София,
Пловдивски университет; Университет по хранителни технологии,
дружество "Морал, етика и гражданско образование"

ОРГАНИЗИРАТ ВЕЧЕР НА

Джеймс Кларк Максуел

за повече информация

снимки от събитието

Да погледнем в тялото: прогрес на образната диагностика чрез медицинската физика

НАУЧЕН СЕМИНАР
Да погледнем в тялото: прогрес на образната диагностика
чрез медицинската физика,
посветен на Международния ден на медицинскaта физика (7 ноември),
Рождения ден на Мария Кюри (7 ноемрви)
и Международния ден на образната диагнистика (8 ноември)

постер

програма