VI-та МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ

VI-та МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ - Пловдив
11-13 юни, 2015 г.

покана
заявка за участие

Уважаеми колеги,
всички заявки за Конференцията са приети и отразени в приложената програма.
За въпроси и евентуални пропуски, моля не се колебайте да се свържете с нас.
Очакваме с радост да се видим на Конференцията!
Най-сърдечни поздрави!
От орг. комитет


VI-th INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS - Plovdiv
June 11-13, 2015

call for papers
application form
http://icys2013.uni-plovdiv.net

Dear Colleagues,
all requests for conference are accepted. The conference program is now available. For questions, please you feel free to contact us.
We will be glad to see you on the Conference!
Best regards!
Organizing Committee

Постерна сесия за студенти и докторанти - "Светлината в науката и изкуството"

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ–ПЛОВДИВ
Секция „Физика” и Клуб на младите учени
СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
организират
постерна сесия за студенти и докторанти
на тема:
„Светлината в науката и изкуството”,
посветена на Международната година на светлината
12 март, 2015 г.

покана

заявка за участие

изисквания за оформление

програма

Джеймс Кларк Максуел

СЪЮЗЪТ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ФОНДАЦИЯ "Миню Балкански", Технически университет - София,
Пловдивски университет; Университет по хранителни технологии,
дружество "Морал, етика и гражданско образование"

ОРГАНИЗИРАТ ВЕЧЕР НА

Джеймс Кларк Максуел

за повече информация

снимки от събитието