Представяне на книгата на д-р Албина Г. Хайруллина-Валиева

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

ЛИНГВИСТИЧЕН КЛУБ "ПРОФ. БОРИС СИМЕОНОВ"

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ


Ви канят на, 14 юни 2016 г., 16:00 ч.
в зала "Компас" (Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски”),

 

където ще бъде представена книгата на д-р Албина Г. Хайруллина-Валиева от Татарстан
"Древните българи в лингвистичния, културния и историческия контекст на евразийското пространство".

 

Авторката е вицепрезидент на Алианса на волжките българи в ЕС и
директор на Центъра за културно-просветна дейност "Идел" (древното название на река Волга).

Заповядайте!

  за повече информация