Контакти

 

Личен тел.

Служебен тел.

Председател

Проф. Симеон Василев

032/ 638 775

032/ 603 743

Бул. Христо Ботев 71

0877 769 960

088 295 4369

4000 Пловдив

                        e-mail: svasileff2000@yahoo.com
   

Зам. председатели

Проф. Йордан Тодоров

032/ 575 837

 

Коматевско шосе № 254

e-mail: yordtod@abv.bg

4000 Пловдив

   
   

Доц. д-р Владимир Андонов

032/955 991

032/620 474

Ален мак №2 бл. 8 вх.Б

0886 846 871

 

4003 Пловдив

e-mail: vladimir@evrocom.net

   

Научен секретар

Доц. Атанас Арнаудов

0889 206 757

 
   

Контролен съвет - председател

Доц. Иван Канин

032/ 660 250

 

ул. Подем №16

   

4000 Пловдив

   
   

Адрес за кореспонденция

Съюз на учените в България - Пловдив

032/ 628 654

ул. Митрополит Паисий 6

088 295 4369

4000 Пловдив

e-mail: sub_plov@mail.bg

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ПЛОВДИВ
БАНКА „ДСК-ЕАД”
ФЦ „ПЪЛДИН”
IBAN: BG88STSA93000002615178
BIC: STSABGSF